Privacy verklaring Volksdansvereniging Oud Poelgeest mei 2018

1.HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Volksdansgroep Oud Poelgeest verwerkt van haar leden de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Deze gegevens worden bijgehouden omdat ze nodig zijn voor een goede ledenadministratie en voor het instandhouden van de vereniging. Ze worden gebruikt voor:

  • Het innen van contributie
  • Bijhouden van het ledenaantal
  • Het aanvragen van subsidie bij de gemeente
  • De aanschaf van een verzekeringspakket via Interdans
  • Communicatie over verenigingszaken (nieuwsbrief, uitval van lessen, startdata na vakanties etc. )

Na beëindiging van het lidmaatschap, of indien er geen lidmaatschap tot stand komt, worden de persoonsgegevens binnen vier weken verwijderd uit het ledenadministratie systeem.

Persoonsgegevens van minderjarigen worden door de vereniging alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijk toesteming is verleend door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

2. PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

De persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt, indien dit nodig is voor de uitvoering van taken gericht op het voortbestaan van de vereniging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. BEVEILIGEN VAN GEGEVENS

De persoonsgegevens die op de ledenlijst in het ledengedeelte van de website staan, worden voldoende beveiligd. De website heeft een beveiligde verbinding, waardoor ingevoerde gegevens versleuteld worden (SSL certificaat). Om in het ledengedeelte van de website te komen, is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Ook de andere systemen (computers en laptops) zijn beveiligd met een wachtwoord.

De vereniging gebruikt VDX als ‘host’ van onze website en opslag van e-mailgegevens. VDX verwerkt deze in overeensteming met hun algemene voorwaarden en privacy statement. Met VDX is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Van de website worden door de websitebeheerder regelmatig back-ups gemaakt. Indien iemand vraagt om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn of haar gegevens zal binnen een maand de bestaande back-up worden verwijderd en een nieuwe worden gemaakt. Voor het bewaren van back-ups zijn voldoende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Om het bezoek aan onze website te meten wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, de IP-adressen zijn geanonimiseerd, ‘gegevens delen met Google’is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Googlediensten in combinatie met Google Analytics cookies.

4. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Leden hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden gestuurd naar info@oudpoelgeestleiden.nl . Er zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek worden gereageerd.

5. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@oudpoelgeestleiden.nl.  Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Volksdansvereniging Oud Poelgeest.

Postadres: Randmeerstraat 94, 2161LL Lisse

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40466122

E-mailadres: info@oudpoelgeestleiden.nl