Nieuwe leden van 15 jaar tot 65+ zijn altijd van harte welkom. Iedereen mag gratis twee keer komen kijken en/of meedansen. Voor informatie kun je bellen met Eline Ang (0614682315). 

 

Gezelligheid

 Wij zijn vooral ook een gezellige vereniging. Zo is er regelmatig een vrije dansavond, die gevuld wordt met verzoekdansen en in de pauze is er dan (zelfgebakken) cake of zijn er andere hapjes. Buiten de dansavonden worden er door leden bals en specialisatiecursussen van andere verenigingen in de regio bezocht.

 

Kosten

Volksdansen bij Volksdansvereniging Oud Poelgeest is niet duur: slechts € 40,00 (met ingang van september 2015) voor een half jaar dansplezier. Betaling van de contributie (bij voorkeur in de maanden augustus en februari) t.n.v. Volksdansvereniging Oud Poelgeest te Leiden op rekeningnummer NL88INGB0000668997.