Nieuwe leden van 15 jaar tot 65+ zijn altijd van harte welkom. Iedereen mag gratis twee keer komen kijken en/of meedansen. Voor informatie kun je bellen met Eline Ang (0614682315).

 

Kosten

Volksdansen bij Volksdansvereniging Oud Poelgeest is niet duur: slechts € 40,00 voor een half jaar dansplezier. Betaling van de contributie (bij voorkeur in de maanden augustus en februari) t.n.v. Volksdansvereniging Oud Poelgeest te Leiden op rekeningnummer NL88INGB0000668997.